Phần mềm Cấp phép hộ kinh doanh/HTX
1. Thông tin chung
 • Tên phần mềm: Phần mềm Quản lý cấp phép Hộ kinh doanh, Hợp tác xã
 • Tên viết tắt: SBO
2. Tại sao lại dùng sản phẩm SBO?
 • Hỗ trợ việc tin học hóa quy trình đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại cấp huyện của Việt Nam.Tuân thủ đúng nghiệp vụ về quản lý đăng ký kinh doanh.
 • Quản lý toàn bộ hồ sơ về đăng ký kinh doanh theo thời gian và trạng thái hoạt động. Cho phép thực hiện lập báo cáo, thống kê, phân tích số liệu về tình hình đăng ký kinh doanh theo nhiều tiêu chí khác nhau phục vụ công tác quản lý của cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và lãnh đạo địa phương.
 • Hình thành một hệ thống thông tin giao tiếp điện tử giữa Phòng Tài chính Kế hoạch với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc gửi nhận dữ liệu và gửi báo cáo trực tuyến qua mạng.
 • Giúp Phòng Tài chính Kế hoạch của các huyện/thị giảm thời gian thực hiện nghiệp vụ khi hệ thống được đưa vào sử dụng so với trước đó.
 • Hình thành một cơ sở dữ liệu dùng chung về hộ kinh doanh và hợp tác xã tại địa phương, là một kênh thông tin góp phần vào cơ sở dữ liệu tổng thể về đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố. Góp phần vào quá trình minh bạch hóa thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại địa phương và hướng đến một chính quyền điện tử trong tương lai.
        Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý về đăng ký cấp phép hộ kinh doanh, hợp tác xã. Luôn cập nhật các thông tư, nghị định về quản lý đăng ký kinh doanh
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; 
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/030/2021 của Bộ KH&ĐT về Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014.
 • Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT sửa đổi thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã
3. Các phân hệ tác nghiệp quản lý của SBO
 • Thực hiện các giao dịch về cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể:
 • Cấp mới đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã
 • Cấp thay đổi, cấp lại giấy phép hộ kinh doanh, hợp tác xã
 • Tạm ngừng, giải thể, thu hồi giấy phép kinh doanh
 • Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký chi nhánh của HTX
 • Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký văn phòng đại diện của HTX
 • Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh của HTX
 • Báo cáo thống kê tổng hợp số liệu
 • Báo cáo danh sách hộ kinh doanh/HTX cấp mới theo tuần, tháng, quý, năm, theo thời gian tự chọn
 • Danh sách hộ kinh doanh/HTX điều chỉnh giấy phép
 • Danh sách hộ kinh doanh/HTX cấp lại giấy phép
 • Danh sách hộ kinh doanh/HTX tạm ngừng
 • Danh sách hộ kinh doanh/HTX giải thể
 • Báo cáo theo địa danh
 • Báo cáo theo ngành nghề
 • Báo cáo tổng hợp gửi Sở KHĐT
 • Danh sách chi nhánh của HTX cấp mới
 • Danh sách địa điểm kinh doanh của HTX cấp mới
 • Danh sách văn phòng đại diện của HTX cấp mới
 • Báo cáo theo yêu cầu của đơn vị ….
4. Tiện ích của SBO mang lại
 • Lưu lại lịch sử giao dịch của hồ sơ, người quản lý có thể theo dõi các thông tin của hồ sơ từ khi hồ sơ thành lập mới đến các lần thay đổi,…
 • In Giấy chứng nhận theo mẫu chuẩn (có tuỳ biến theo format riêng của đơn vị)
 • Thống kê báo cáo số liệu theo yêu cầu gửi các cơ quan ban ngành.
 • Kết xuất báo cáo, giấy chứng nhận ra word, pdf, excel
 • Tích hợp hồ sơ lên cổng thông tin điện tử (nếu có)
 • Phân loại hồ sơ theo các tiêu chí khác nhau, phản ánh tình trạng hoạt động của các hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn
        Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi dữ liệu cũ từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau mà hiện nay phổ biến đối với các đơn vị như file Microsoft Word, Excel....vào hệ thống
 
5. Đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm
 • Phòng Tài chính Kế hoạch các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh thành trên cả nước
 • Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thuộc Sở KH&ĐT), thành phố (phục vụ cho công tác tổng hợp và nhận báo cáo qua mạng từ các đơn vị)
 • Giải pháp công nghệ: 
 • Được xây dựng trên mô hình khách chủ Client/Server cho phép phần mềm chạy trên máy đơn lẻ hoặc mạng nội bộ LAN đáp ứng cho nhiều máy cài đặt phần mềm này.
 • Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chức năng thao tác đơn giản, dể hiểu.
 • Chuẩn Font Unicode, phù hợp với bộ gõ Unikey, Vietkey.
 • Tương thích với các hệ điều hành: Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10, và Window Server các phiên bản.
6. Lựa chọn các gói chi phí khi sử dụng SBO
 • Từ năm 2016, OrientSoft có chính sách khuyến mại, hỗ trợ các đơn vị triển khai mới và cung cấp 02 lựa chọn để bạn lựa chọn cho phù hợp với quy mô và nhu cầu sử dụng sản phẩm.
 • Phương án 1: Thuê phần mềm
 • Chi phí mua bản quyền: Không
 • Chi phí hàng tháng: Có
 • Thời gian sử dụng: Theo thời gian thuê(tối thiểu 01 năm)
 • Phương án 2: Mua bản quyền
 • Chi phí mua bản quyền 1 lần:
                           LIÊN HỆ (090 142 6788)
 • Chi phí hàng tháng: 0 VNĐ
 • Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đã có phiên bản phiên bản 7.0 mới nhất.! Cho các đơn vị dùng thử trước khi quyết định dùng thật.

Hiện nay >300 đơn vị trên toàn quốc đã sử dụng sản phẩm

 

 

Hãy để chúng tôi giúp bạn. ! Hotline: 090 142 6788 | (024) 3537 9185

Một số giao diện về sản phẩm: