Hệ thống Một cửa điện tử
1. Thông tin chung
 • Tên phần mềm: Hệ thống một cửa điện tử
 • Tên viết tắt: ClientGate
2. Tại sao lại dùng sản phẩm ClientGate?
 • Một sản phẩm được OrientSoft phát triển nhằm tin học hóa các công việc tiếp nhận, trả kết quả, luân chuyển, tra cứu trả kết quả thủ tục hành chính tại các Bộ, UBND Tỉnh, thành phố, Quận/huyện, Sở ban ngành.
 • Nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính, là cầu nối người dân với cơ quan công quyền trong quá trình giao dịch các thủ tục hành chính tại các Bộ, UBND tỉnh/thành phố/huyện, Sở, ban ngành.
 • Tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, chia sẻ, văn minh hiện đại và mang lại lợi ích rất rõ rệt như:  Tiết kiệm thời gian xử lý công việc, nâng cao năng suất làm việc của cán bộ công chức và trợ giúp đắc lực cho lãnh đạo kiểm soát công việc của đơn vị mình
 • Liên thông nghiệp vụ xử lý hồ sơ với các đơn vị có liên quan
 • Góp phần vào việc cung cấp một giải pháp chính phủ điện tử, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư tại địa phương và hướng đến một chính quyền điện tử trong tương lai.
3. Danh sách Module tác nghiệp quản lý
        Module quản lý hệ thống, quản trị người dùng
 • Khai báo, chỉnh sửa tham số hệ thống
 • Chỉnh sửa thông tin đơn vị sử dụng
 • Thêm mới, khoá, xoá tài khoản
 • Khai báo mô hình cơ cấu tổ chức (các phòng ban)
 • Thay đổi mật khẩu tài khoản
 • Danh mục từ điển tham chiếu
 • Cho phép người sử dụng thêm mới, chỉnh sửa, xoá danh mục từ điển tham chiếu
 • Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu
 • Danh mục thủ tục hành chính: Khai báo, chỉnh sửa danh mục lĩnh vực, nhóm thủ tục hành chính.
 • Biểu mẫu hồ sơ
 • Định dạng dữ liệu cho từng biểu mẫu trong hồ sơ thủ tục hành chính.
 • Khai báo và quản trị chu trình lưu chuyển, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chức năng và nhóm các cán bộ xử lý.
 • Chu trình luân chuyển, xử lý bao gồm chức năng bổ sung hồ sơ.
 • Quản lý danh mục trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính
        Module Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Tiếp nhận hồ sơ: Nhập mới hồ sơ, nhập bổ sung hồ sơ
 • In phiếu hẹn trả kết quả, biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
 • Hiển thị danh sách hồ sơ chờ bổ sung.
 • Chuyển xử lý: theo quy trình đã định nghĩa
 • Hỗ trợ lãnh đạo phòng, ban phân công thụ lý với những hồ sơ được chuyển xứ lý về phòng.
 • Hiển thị danh sách các hồ sơ đang giải quyết: mã hồ sơ, nội dung hồ sơ, ngày hẹn trả, trạng thái hồ sơ.
 • Hỗ trợ xử lý hồ sơ theo danh mục công việc đã được quy định
 • Xác nhận nội dung hồ sơ, yêu cầu bổ sung, nhận hồ sơ bổ sung, …
 • Phân công phối hợp xử lý hoặc chuyển xử lý trong trường hợp không cần phối hợp
 • Hiển thị danh sách các hồ sơ chờ được phê duyệt.
 • Ký duyệt: Hiển thị danh sách các hồ sơ đã được ký duyệt.
 • Trả kết quả: Cập nhật các dữ liệu trả kết quả vào hệ thống.
4. Báo cáo thống kê, biểu mẫu, tiện ích
 • Báo cáo thống kê tổng hợp số liệu theo nhiều tiêu chí: theo thời gian, theo thủ tục hành chính, theo trạng thái hồ sơ, …
 • Hỗ trợ chức năng tạo báo cáo theo các định dạng phổ biến như excel, pdf, word, …
 • Cập nhật danh mục, nội dung văn bản pháp luật ban hành thủ tục hành chính, quy định việc xử lý thủ tục hành chính.
 • Hỗ trợ cập nhật trạng thái, vị trí, đối tượng quản lý về hồ sơ gốc, văn bản giấy (hardcopy) liên quan đến quá trình xử lý thủ tục hành chính.
 • Lưu vết quá trình dịch chuyển vị trí hồ sơ gốc.
 • Chức năng đánh giá cán bộ          
 • Có chức năng đánh giá cán bộ một cửa
 • Có chức năng tổng kết kết quả đánh giá cán bộ
 • Nhật ký truy cập hệ thống 
 • Thông báo, nhắc việc
 • Tra cứu, tìm kiếm: Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.
 • -       ….
        Đối tượng khách hàng ứng dụng sản phẩm:
 • UBND Bộ, UBNT tỉnh/thành phố
 • Các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh, thành phố
 • Các sở ban ngành.
5. Giải pháp công nghệ
 • Được xây dựng trên nền tảng Webbase của Microsoft (ASP.Net, MVC)
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
 • Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chức năng thao tác đơn giản, dể hiểu.
 • Chuẩn Font Unicode, phù hợp với bộ gõ Unikey, Vietkey.
 • Hỗ trợ trên các trình duyệt Web: Chrome, Cốc Cốc, IE, FireFox,...
 • KIOS tra cứu kết quả xử lý hồ sơ.

 

Click tại đây để tải tài liệu giới thiệu về ClientGate.
Hãy để chúng tôi giúp bạn. ! Hotline: 090 142 6788 | (024) 3537 9185

Một số giao diện về sản phẩm: