Tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang đã ứng dụng phần mềm quản lý Hộ kinh doanh, Hợp tác xã – SBO trong quản lý hành chính nhà nước

Cuối năm 2012 và đầu năm 2013, với sự hỗ trợ của dự án IFAD, Công ty OrientSoft đã phối hợp với cán bộ Sở KH&ĐT Tuyên Quang để cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm SBO tới các huyện Na Hang, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Từ ngày 15/09/2013 đến 19/09/2013,  OrientSoft đã cử cán bộ triển khai phối hợp với cán bộ của Sở KH&ĐT Tuyên Quang thực hiện việc cài đặt, đào tạo và hướng dẫn vận hành cho cán bộ chuyên môn của hai huyện Lâm Bình và Chiêm Hóa phần mềm “Quản lý, cấp phép Hộ kinh hoanh/HTX- SBO”. Ngoài ra, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang còn cài đặt thêm phần mềm Tổng hợp Báo cáo để giúp cho cán bộ chuyên trách cũng như Lãnh đạo Sở có được các số liệu và báo cáo kịp thời và chính xác từ các huyện/ thị của tỉnh.

Hiện nay sản phẩm đã được đưa vào ứng dụng tại tất cả các Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố về công tác cấp phép và quản lý Hộ kinh doanh, Hợp tác xã đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tổng thể, thống nhất từ Sở tới các huyện, thành phố của Tuyên Quang. Các cán bộ phụ trách đăng ký kinh doanh của các huyện, thành phố có thể báo cáo và tích hợp số liệu trực tuyến lên trên Sở KH&ĐT, cán bộ phụ trách quản lý tại Sở KH&ĐT theo dõi, thống kê, phân tích số liệu của các huyện, thành phố thông qua phần mềm này.

OSNews

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Mr. Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, CT Hỗ trợ Khu vực tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn.
Mr.Garry Robert Whitby, Senior SME Advisor-PSPS
Thật tuyệt vời.! Sản phẩm SmartOffice của các bạn vượt trội hơn hẳn các sản phẩm cùng loại mà tôi từng trải nghiệm trước đó, tôi hoàn toàn có thể xử lý ...
Mr.Thomas Finker, Chief Technical Advisor, GTZ
Tôi muốn gửi lời cám ơn tới OrientSoft Team, các bạn rất chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.....
Mrs. Doris Becker, Cố vấn trưởng dự án SME Development Programme
Tôi rất yên tâm khi chọn OrientSoft là đối tác thực hiện xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư cho các tỉnh thuộc dự án và rất hài lòng về chất ...