Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến triển khai phần mềm Văn phòng điện tử - SmartOffice

Theo nội dung Hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến với OrientSoft, từ ngày 01 đến ngày 02/11/2012 OrientSoft đã triển khai phần mềm Văn phòng điện tử tại các phòng ban thuộc Ban quản lý

 SmartOffice là phần mềm phục vụ công tác quản lý văn bản đến, văn bản đi, luân chuyển văn bản, hồ sơ công việc, giao việc, theo dõi tình hình công việc của chuyên viên. SmartOffice phiên bản mới còn tích hợp tính năng tự động nhắn tin vào di động cho người sử dụng khi có văn bản đến hoặc hồ sơ công việc trình ký. 

Phần mềm này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành trong Ban Quản lý, giúp Lãnh đạo Ban Quản lý và các Phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác phần mềm đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ công việc, giúp cho các cán bộ chuyên môn dễ dàng nắm bắt nhiệm vụ của mình để nhanh chóng xử lý hồ sơ với thời gian ngắn nhất.

Từ ngày 01-02/11/2012 OrientSoft đã cử cán bộ trực tiếp cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại các phòng ban của Ban quản lý.

OrientSoft gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo, Phòng Quy hoạch Đầu tư, Phòng Phát triển Hạ tầng, Văn phòng Ban quản lý đã hợp tác thành công với OrientSoft trong quá trình triển khai phần mềm.


OSNews

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Mr. Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, CT Hỗ trợ Khu vực tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn.
Mr.Garry Robert Whitby, Senior SME Advisor-PSPS
Thật tuyệt vời.! Sản phẩm SmartOffice của các bạn vượt trội hơn hẳn các sản phẩm cùng loại mà tôi từng trải nghiệm trước đó, tôi hoàn toàn có thể xử lý ...
Mr.Thomas Finker, Chief Technical Advisor, GTZ
Tôi muốn gửi lời cám ơn tới OrientSoft Team, các bạn rất chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.....
Mrs. Doris Becker, Cố vấn trưởng dự án SME Development Programme
Tôi rất yên tâm khi chọn OrientSoft là đối tác thực hiện xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư cho các tỉnh thuộc dự án và rất hài lòng về chất ...